Odborná pomoc a poradenství při ověřování oprávněnosti uplatněných vad
lokace: Ostrava
klient: MORYS s.r.o.
Odborné poradenství v oblasti ověření oprávněnosti uplatněných vad v návaznosti na smluvní ujednání, technickou specifikaci dle PD a pokynů objednatele díla při realizaci díla.

datum realizace: 2002 - 2002
investiční náklady: 50 tis. Kč

... s Procházkou to bude procházka