RD v Klimkovicích
lokace: Klimkovice
klient: soukromá osoba
Na základě zpracované PD vyřízení stavebního povolení a výběr firem k realizaci díla .

datum realizace: 2005 - 2006
investiční náklady: 4 mil. Kč

... s Procházkou to bude procházka