OU - Rekonstrukce objektu Mlýnská 5, Ostrava
lokace: Ostrava
klient: Ostravská univerzita v Ostravě
stavebně technický dozor při realizaci. Realizačně náročná stavba v centru Ostravy s omezeným prostorem pro zařízení staveniště (pouze prostor komunikací pěších).

datum realizace: 2005 - 2006
investiční náklady: 87 mil. Kč

... s Procházkou to bude procházka