Rekonstrukce společných prostor bytového domu
lokace: ul.Tyršova, Moravská Ostrava
klient: SVJ Tyršova 14
Organizování stavby a provádění technického dozoru.

Našim úkolem bylo celou rekonstrukci, respektive její první etapu naplánovat a to nejen návaznost prací, ale také zorganizovat výběrová řízení na projektanty a následně dodavatele prací, zajistit způsob financování – úspory a úvěr, pohlídat průběh prací po technické, autorské (dát do souladu požadavky klienta a navrhovaná technická řešení v závislosti na plánovaném rozpočtu stavby) a právní stránce (připomínky k návrhům smlouvy o dílo atp.).


datum realizace: 2010 - 2012
investiční náklady: 4 mil. Kč

Zadáním rekonstrukce bytového domu byla kompletní renovace společných prostor. Dům byl ve velmi zchátralém a neudržovaném stavu, proto byla rekonstrukce společných prostor rozdělena do dvou etap.
V první etapě bylo zahrnuto:
1. Vyklizení a vyčištění společných částí, zejména sklepa, půdy a společné místnosti v 5. patře bytového domu.
2. Zaměření stávajícího stavu jako podklad pro vypracování projektů k jednotlivým částem rekonstrukce.
3. Oprava střechy, komínů a klempířské práce.
4. Projektová příprava.
5. Výběrové řízení na dodavatele.
6. Výměna stupaček odpadního a vodovodního potrubí.
7. Nová elektroinstalace ve společných prostorách domu.
8. Výměna výtahu, který již neodpovídal povoleným normám a předpisům.
9. Renovace obkladů a dlažeb.
10. Renovace dveří.
11. Nové výmalby.
12. Úklidová místnost.


Dům se nachází v centru města Ostravy a sousedí s památkovou zónou.
První etapa rekonstrukce se sice netýkala exteriéru budovy, ale ve vnitřních částech společných prostor se dochovaly některé původní prvky z doby výstavby domu a našim i klientovým záměrem bylo tyto prvky v co největší míře zachovat, repasovat či doplnit kopiemi tam, kde chyběly a znovu používat. Jednalo se především o velkoplošný kamenný obklad ve vstupní hale, původní piškotovou dlažbu na chodbách, síť a konstrukce opláštění výtahové šachty v závislosti na napojení madla schodiště, zdobné štuky na stropech, dveře.VSTUPNÍ HALA S KAMENNÝMI OBKLADY PO REKONSTRUKCI


DETAIL VSTUPNÍ HALY A KABINY NOVÉHO VÝTAHU


DVORNÍ VSTUP SE SCHRÁNKAMI A VÝTAHOVOU KLECÍ

VÝTAHOVÁ ŠACHTA PO REKONSTRUKCI

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR SE VSTUPY K JEDNOTLIVÝM BYTŮM


ŠACHTA S VÝTAHOVOU KLECÍ PROŠLA ROVNĚŽ CELKOVOU REKONSTRUKCÍ


JEDNA ZE SPOLEČNÝCH PŘEDSÍNÍ PO REKONSTRUKCI


PŮVODNÍ STAV VSTUPNÍCH PROSTOR A VÝTAHU


PŮVODNÍ STAV CHODEB A SPOLEČNÝCH PŘEDSÍNÍ


... s Procházkou to bude procházka