Rekonstrukce kolektivního domu
lokace: Ostrava - Vítkovice
klient: soukromá osoba
Architektonická studie

datum realizace: 2008
investiční náklady: neuvedeny

Projekt řešil využití bývalého kolektivního domu na bytový dům se startovacími byty. Dům byl rozdělen na dvě poloviny se samostatnými vstupy. V přízemí byly umístěny obě vstupní haly a mezi nimi byla vyčleněna plocha pro pronajímatelné prostory. Zbývající prostory v přízemí byly zčásti využity pro krytá garážová stání a zčásti pro sklepní úložné kóje. Ve vyšších podlažích bylo záměrem vytvořit pestrou skladbu nízkometrážních bytů typu 0+kk, 1+kk, 2+kk, 3+kk. Nepříznivý pocit z dlouhých chodeb byl částečně eliminován pomocí vysunutých barevných boxů úložných prostor některých bytů. Různě široké barevné pruhy na fasádě podpořily horizontalitu objektu. Šířka pruhů byla dána stávajícím plastickým členěním parapetů. Okolí bude vybaveno z části dětskými hřišti pro různé věkové kategorie a oddělenými parkovišti. Exteriéry budou obohaceny kultivovanou zelení.

Autor: Ing.arch. Markéta Vysloužilová... s Procházkou to bude procházka