kontakt, obchodní informace

Ing. Ladislav Procházka
Veleslavínova 4
70200 Ostrava

+420 602 517 804
ladislav@prochstav.cz

Zprostředkování služeb ve stavebnictví:
- ověření souladu uvažované stavby se schváleným územním plánem obce
- zprostředkování PD, nutných posudků, měření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, účastníků řízení vč. vlastníků a správců stávajících zařízení a sítí
- zastupování stavebníka při všech jednáních souvisejících se stavbou jak s úřady, dotčenými orgány, tak účastníky řízení; vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí
- vyřízení administrativy na katastrálním úřadě
... s Procházkou to bude procházka